Tối ưu thẻ Title trong Blogspot cho Search Engine

Tối ưu thẻ Title trong Blogspot cho Search Engine

Bài viết sẽ hướng dẫn các bạn điều chỉnh thẻ Title trong Blogspot để blogspot của bạn được Máy tìm kiếm “yêu quý” hơn. Mặc định thì thẻ title trong blogspot chưa được tối ưu cho máy tìm kiếm.
Thẻ Title (Title Tag) có cấu trúc như sau: Tên Blog : Tựa đề của bài viết. Điều này hoàn toàn không phù hợp với các máy tìm kiếm phổ biến như Google, Yahoo,.. vì những máy tìm kiếm này rất coi trọng những từ đầu tiên trong Title. Bạn hãy so sánh 2 ảnh sau ( test ở http://floating-social-bookmarks-for.blogspot.com/ ):

Chế độ mặc định
Ở chế độ mặc định
Sau khi được tối ưu

Sau khi được tối ưu
Rõ ràng là các máy tìm kiếm sẽ ưu tiên thứ tự xuất hiện hơn đối với các blog đã tối ưu như ảnh thứ 2 phải không.

Các bước thực hiện

1. Đăng nhập tài khoản Blogger.com. Vào Layout > Edit HTML
2. Sao lưu template cũ để tránh sau này gặp lỗi bạn còn có thể khôi phục được
3. Thay thế đoạn sau:
<title><data:blog.page><title/>
bằng:
<b:if cond='data:blog.pageType == "item"'>

<title><data:blog.pageName/> | <data:blog.title/></title>

<b:else/>

<title><data:blog.pageTitle/></title>

</b:if>
4. Click Save để lưu lại và nhấn View Blog, vào 1 bài nào đó để xem thành quả.
No Comment
Add Comment
comment url