Xóa số đếm sau mỗi nhãn (Label)

Xóa số đếm sau mỗi nhãn (Label)
Như các bạn được thấy, trong một số blog, trong label widget hay thông thường ta hay gọi với cái tên là Danh mục (Categories). Chỉ số đếm này biểu thị số bài viết đối với mỗi một danh mục, cho khách truy cập biết được webblog chú trọng đến nội dung nào là chủ yếu, hay nọi dung chính của webblog là gì.

Tuy nhiên cũng có một số bạn không thích hiển thị chỉ số này trên webblog vì một lý do nào đó. Trong bài viết này, tôi xin trình bày với các bạn 5 bước đơn giản để xoá chỉ số này trên webblog. Xoá số đếm bài trong Label widget Categories by: https://omegakd.blogspot.com

Cách tiến hành:

1. Bạn đăng nhập vào blog của bạn.
2. Vào Mẫu (Template)
Chọn Chỉnh sử HTML (Edit HTML) => Tiếp tục (Proceed) => Chọn Mở rộng tiện ích mẫu ( Expand Template Widgets)
3. Tìm kiếm (sử dụng Ctrl+F để tìm) thẻ sau:
<span dir='ltr'>(<data:label.count/>)</span>
4. Đến đây bạn có 2 cách là:
  • Cách 1: Xoá dòng chữ (<Data: label.count />). 
  • Cách 2: Thay thế toàn bộ đoạn code tìm được bằng đoạn code bên dưới.
<span dir='ltr' style='display:none; visibility:hidden;'>(<data:label.count/>)</span>Ở cách 2 này chỉ dùng CSS để ẩn đi phần đếm số bài viết theo nhãn, chứ không xóa nó đi. 
5. Lưu mẫu lại.

Như vậy bạn đã thực hiện xong yêu cầu đặt ra là xoá bộ đếm label hay categories (remove the label count). Kết quả cuối cùng như hình bên, giờ đây đã không còn bộ đếm số bài nữa.
Hy vọng bạn sẽ thấy đây là một thủ thuật nhỏ nhưng cũng không kém phần hữu ích cho Blog của bạn.
No Comment
Add Comment
comment url